3.6.6. Bütçe Dağılımı

Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından (%) dağılımları, üniversite tarafından akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca öğrencilerimizin kullandığı makine teçhizatlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasını müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.