3.6.5. Planlama

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve destekler akademik kurul kararıyla planlamaktadır.