6.4. Şeffaflık Politikaları

Birimimiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği üniversitemiz tarafından periyodik olarak kamuoyuna açıklanan plan, program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir.