3.6.4. Özel Öğrenciler

Üniversitemizde; özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için özel durumununa uygun şekilde gerek ders ile ilgili materyallerin hazırlanmasında ve dersliklerde uygun ortamın yaratılması anlamında gerekse sınav koşullarının uygun hale getirilmesi konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu öğrencilere ders takibi ve çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı atanır. Dersliklerin ulaşılabilirliği sağlanır. Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden istifade edemeyecekleri göz önünde bulundurularak, tanımlayıcı, betimleyici ve açıklayıcı sesli öğelerle ders zenginleştirilir. Engelli öğrencilerin özel durumlarından dolayı alternatif ders talebi ile başvurmaları halinde, ders seçmeli ise eşdeğer bir ders verilir. Dersin eşdeğeri yoksa ya da ders zorunlu bir ders ise, geliştirilen teknik ve programlar yardımı ile aynı ders engelli öğrenciye uyarlanır. Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin özel durumlarına uymayan ve başarılarını olumsuz etkileyecek şartları ortadan kaldırmak, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak için, destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin sınav uygulamaları usul ve esaslar uygulanır.