3.6.1. Altyapılar

Eğitim-öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamları (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, laboratuvar, vb.) yeterlidir ve uygun donanıma sahiptir. Eğitim ve öğretim için ihtiyacı karşılayacak düzeyde kapalı alan mevcuttur. Yemekhane/kantin/kafeterya için gerekli tesis ve altyapılar mevcuttur.