3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri üzerine çalışmalar devam etmektedir.