3.5.6. Ders Görevlendirmeleri

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma, programın ders içeriklerine uygun Ders Dağılım Komisyonu aracılığı ile görevlendirmeler yapılmaktadır.