3.5.5. Mesleki Gelişim

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ders verme, Lisansüstü çalışmalara ve sempozyumlara katılmalarına destek sağlanmaktadır.

3.5.5.1.Güvence

Tüm öğretim üyelerinin katılımı “Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi”, “Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi”,
“Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergeleri” ile güvence altına alınmaktadır.