5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Birimimiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemini internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/).

 

Ayrıca, Ayrıca sosyal medya hesabı (https://www.facebook.com/golpazarimeslekyuksekokulu/)  üzerinden de kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır.