3.5.3. Mesleki Gelişim

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan öğretim üyesi ve araştırmacıların yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur. Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir.