3.5.2. Yetkinlikler

Öğretim elemanları programın gerektirdiği teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve yetkinliklere sahiptir.