5.4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır.