3.4.2. Formal Öğrenme

Bu süreçler “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafyet ve İntbak Esasları Yönergesi”nde yer almaktadır (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053).