5.4.1. Tedarik Kriterleri

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiş olup üniversitemiz bünyesindeki idari birimler tarafından yürütülmektedir.