3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi

Bologna süreci kriterlerine uygun olarak Toplam 120 AKTS nin en az %25’i programların ders planlarında seçmeli ders olarak oluşturulmuştur.

3.3.9.1.Seçmeli ders uygulamaları

Seçmeli ders uygulamalarında Bologna süreci izlenmektedir.