3.3.8. Seçmeli Dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler Ders planlarımızda Mesleki Olmayan Seçmeli dersler olarak mevcut olup öğrenciler bu derslere gerekli bilgilendirmeler ışığında teşvik edilmektedir.

3.3.8.1.Disiplinler arası seçmeli dersler

Öğrenciler kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere ders planlarında alternatif dersler sunularak ve dersler tanıtılarak yönlendirilmektedir.