3.3.7. Deneyimleme

Staj ve iş yeri eğitimi gibi birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülmesi, “Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi” ve “Meslek Yüksekokulları İş Yeri Uygulaması Dersi Uygulama Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir. 

3.3.7.1.Süreçler

Staj ve iş yeri eğitimleri için tanımlı süreçler yönergelerde belirtilmiştir.

3.3.7.2.Paydaş güvenceleri

Paydaşların katılımı, paydaşlarla yapılan protokollerle güvence altına alınmaktadır.