3.3.6. Uluslararası Hareketlilik

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında kullanılması için, ders kredileri AKTS ile eşleştirilir ve mezuniyet durumunda diploma eki olarak verilir.