2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı, birimimiz internet sayfasında bulunan iletişim formuyla sağlanmaktadır.