2.3.5. Dış Paydaş

Dış paydaşlarımız mezunlarımız, onların çalıştığı işletmeler ya da sektörde çalışabilecekleri işletmeler, meslek örgütleri ve STK’lardır.