5.3.4. Veri Toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yılda bir kez toplanmaktadır.