4.3.4. Teşvikler

4.3.4. Teşvikler

Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir.

Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katlım desteği sağlanmaktadır. Araştırmacıların uluslararası bilimsel deneyiminin yüksek olması için dil yeterliliklerinin üst düzeyde olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için araştırmacıların belirli kriterler çerçevesinde yurt dışına dil eğitimine gönderilmektedir.

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir.

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim kurulunca belirlenmekte ve güncellenmektedir.