3.3.4. İş Yükleri

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde Bologna süreci kriterleri dikkate alınmaktadır.