2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/iletisim/ adresinde bulunan görüş formu, üniversite e posta sistemi ve EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir. Ayrıca birimde akademik ve idari personelin görüş ve önerilerini almak üzere toplantılar düzenlenmektedir. Toplantı tutanakları bölüm toplantı tutanakları dosyasında bulunmaktadır.