3.3.3. Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla akademik personelimizin bilimsel çalışmaları desteklenmektedir.