4.3.3. Olanaklar ve Destekler

Birimimiz araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898), Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152) yönergeleri uyarınca olanaklar sağlanmaktadır

 

Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmaktadır. Bu destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafından değerlendirilerek destekler güncellenmektedir.

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman

Üniversitemizde; araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/139898). Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartılmış ve söz yönergeler uyarınca olanaklar sağlanmaktadır.

 

4.3.3.2. Laboratuvarlar

Laboratuvarlarımız bulunmamaktadır

4.3.3.3. Projeler

Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir.

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri,

Kurumsal desteklerden faydalanılmaktadır.

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme

Bu destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafından değerlendirilerek destekler güncellenmektedir.