2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

Birimimiz karar ve uygulamaları EBYS sistemi, birim internet sitesi, e-posta ve birim içinde bulunan panolar aracılığıyla paylaşılmaktadır.