2.3.2. Paydaş Katılımı

Birimimizde akademik ve idari personelin katılımıyla karar alma ve iyileştirme süreçleri sürdürülmektedir. Bununla ilgili toplantı tutanakları birim toplantı tutanakları dosyasındadır.