3.3.16. Alan Dışı Öğrenme

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları İlgili yönetmelik ve yönergeler ile güvence altına alınmaktadır.