2.3.11. Dış Katkılar

Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar ile birimimiz arasında eğitim, kültür, sanat, sosyal ve bilimsel iş birlikleri ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.