4.3.1. Yetkinlikler

Birimimiz akademik kadrosu; muhasebe, büro yönetimi, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, yönetim ve organizasyon alanlarındaki öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara ilave olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” ile öğretim görevlisi görev süresi uzatma formunda tanımlanmış akademik faaliyetlerden kazanılan puanlar esas alınarak akademik personelin yetkinliği bu ilkeler çerçevesinde güvence altına alınmıştır.