2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İçin İş Yükü (AKTS) Belirleme Anketleri

Üniversitemiz anket uygulama takvimine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için “İş Yükü (AKTS) Belirleme Anketi” 26 Ocak 2022-09 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden dönem içindeki tüm dersler için ayrı olarak doldurulmak üzere öğrencilerimizin değerlendirmelerine açılmıştır. Tüm öğrencilerimize duyurulur.