2.2.9. PUKÖ (Ar-Ge)

Araştrma-geliştrme süreçlerinde PUKÖ döngüsü uygulanmamaktadır. Buna yönelik çalışmalar devam etmektedir.