2.2.7. Ortak Hedefler

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefer doğrultusunda hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef birliğinin gerçekleştrilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.