3.2.7. Bilgilendirmeler

Paydaşlar yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda Web sitesi ve Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile bilgilendirilmektedir.