2.2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde kalite kültürünün benimsenmesi için üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte koordineli çalışmaları devam ettirmek üzere birimimizde programlar bazında kalite komisyonları oluşturulmuş ve kalite kültürü oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir.