3.2.6. İyileştirmeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda Akademik değerlendirme toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.