3.2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla yıl sonu değerlendirmeleri yapılmaktadır.