2.2.4. Temsil

Birim kalite kurulları sayesinde birimlerde kalite komisyonları oluşturulmuş ve birimimizde görev yapan öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci katılımıyla kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır.