3.2.4. Güvenceler

Programın eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma adına akademik işleyişte faydalanılan ders-uygulama vb. dosyalar yönetim tarafından denetlenmektedir. 

Ders Bilgi paketleri,

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile Programların eğitim amaçları ve kazanımları, (htp://bologna.bilecik.edu.tr)  internet adresi üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. Ayrıca öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır.

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders),

http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=Dersler&bno=157&bot=328

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),

            3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),

İdare tarafından ders değerlendirme raporları her akademik yarıyıl sonunda toplanarak ilgili dosyada muhafaza edilmektedir.

            3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme),

Programlarımız tarafından yapılmakta ve program KİDR dosyalarında muhafaza edilmektedir.

            3.2.4.2.4. Sınav dosyaları,

Her dersin sınav dosyası, yarıyıl sonlarında akademik personel tarafından  öğrenci işlerine teslim edilmektedir.

            3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları,

Sınav soru ve puanları sınav dosyaları ile birlikte birim öğrenci işlerine teslim edilmektedir.

            3.2.4.2.6. Soruların çözümleri,

Soruların çözümleri sınav dosyalarında yer almaktadır.

            3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi,

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

            3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama,

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

            3.2.4.2.10. Resmi not listesi,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

            3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu,

Program çıktılarına yönelik olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda öğrencilerimizden gelen öneriler doğrultusunda bazı programlarda güncellemeler yapılmıştır.

            3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi,

Anket Uygulanmamıştır.

            3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler),