5.2.4. Finansal Yönetim

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun ve bunun ikincil mevzuat ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca yapılmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı İdare Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir.