5.2.3. Liyakat

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere görev tanımı formları (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetm-2/gorev-tanimlari/)  geliştirilmiştir.