4.2.1. Planlama

– BAP ve kurumun diğer araştırma bütçelerinden tedarik edilmektedir. Planlama ise bu birimlerin yönergeleri ile sağlanmaktadır.

– Bölümümüz BAP koordinatörlüğü tarafından uygulanan politikalar çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.