2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamaktadır.