5.2.1. Etkililik

Birimimizde stratejik plandaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırılmaya çalışılmaktadır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır.