2.1.9. Entegrasyon

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere öncelik verilerek faaliyetler planlanmakta, performans bilgileri ile bunlar ölçülmekte ve buna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Kalite yönetimi uygulamaları ile söz konusu süreçler daha etkin ve verimli kullanılmaktadır.