2.1.7. İçselleştirme

Misyon, vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda ve toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak  tüm programlarımızda kalite komisyonları kurulmuş ve kalite çalışmalarımız daha etkin ve verimli bir değişimi sağlayacak şekilde tüm personelin katılımıyla  içselleştirilmektedir.