4.1.5. Kültürel Katkılar

Birimde düzenlenen bilimsel etkinlikler, BAP projeleri, sürekli eğitm merkezinde yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yapılan faaliyetler, bölgesel bazda farklı programlarla yapılan bilimsel araştrmalarımız ile Üniversitemizce şehrimizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik kültürel dokusuna katkı sağlanmakta ve bu etkinliklere katılım, davetli sayısı, basında yer alma oranı gibi ölçeklerle ölçülür. Bu katkılar, akademik teşvik ve öğretim elemanı atama ve yükseltme yönergesi çerçevesinde teşvik edilmektedir.