3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Bologna sürecini yürütmekte olan Üniversitemizin uygulamalarına paralel olarak program yeterlilikleri TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla her bölüm, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapmakta, program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir.