4.1.4. Kalkınma Hedefleri

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ulusal kalkınma hedefleri göz önüne alınarak ülke menfaatlerine ve bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülür.